Maszyny w gospodarce zarządzania odpadami

Wielką wagę przywiązuje się dziś do recyklingu odpadów, choć i tak należy zaznaczyć, że na tle zachodniej Europy Polska w tym zakresie wypada bardzo, ale to bardzo blado, choć na pewno z roku na rok będzie to zmierzało w dobrym kierunku i coraz większa ilość śmieci będzie przetwarzana. Zresztą nie mamy tu żadnego wyjścia, bo takie są dyrektyw unijne, a tych jak dobrze wiemy musimy przestrzegać. Warto jest się w takiej sytuacji nieco bliżej przyjrzeć maszynom, które umożliwiają przeróbkę takich śmieci. Przede wszystkim chcemy skupić się tutaj na kartonie i papierze, bo to właśnie ten materiał jest najczęściej poddawany recyklingowi. Jakie w związku z tym maszyny do odpadów możemy tu wyróżnić?

Belownice

Jeśli interesują nas maszyny do odpadów, a za odpady mamy karton, to na pewno warto jest się tutaj przyjrzeć belownicom. W zasadzie dziś na rynku takich urządzeń jest pod dostatkiem, a wyróżnić możemy na przykład belownice pionowe czy też poziome. Poza tym znajdziemy też belownice dwukomorowe. Podkreślmy tutaj, że w takich belownicach zgniata się nie tylko kartony, ale również i folie, a także metale giętkie, jak na przykład aluminium.

Brykieciarki i rozdrabniacze

Recyklingowi rzecz jasna możemy poddać także i styropian i oczywiście jest on jemu poddawany. Przy odpadach styropianowych belownice na nic się nam już jednak zdarzą. Wówczas trzeba sięgnąć po zupełnie inne maszyny do odpadów. Zaliczymy do nich na przykład brykieciarki czy też rozdrabniacze.

Prasa do beczek

Poza wyżej wymienionymi maszynami wyróżniamy jeszcze na przykład prasy do beczek czy też worków, a nawet prasy kontenerowe. Szczególnie dobrze pośród tych ostatnich wypada prasa ślimakowa, która zapewnia wysoki stopień zagęszczenia, a do tego zajmuje niewiele miejsca. Jak w związku z tym widzicie maszyny do odpadów są naprawdę różne, a to jakiej użyjemy, zależne jest przede wszystkim od tego, jaki materiał jest przez nas przetwarzany. To, że przetwarzać odpady warto jest natomiast pewne.