przestrzeń
jakość
i ściany
nie przebijesz :)

Drogi tymczasowe i dojazdowe

Każdy z nas projektując zakład czy dom zaczyna od miejsca wjazdu i ruchu po danej posesji. Tak więc, głównym aspektem budowy jest droga dojazdowa i drogi tymczasowe na placu budowy w przypadku określonych zadań. Każda inwestycja musi być dokładnie rozplanowana i zagospodarowana. Miejsce składowania materiałów , odległości od miejsc użyteczności publicznej, szerokość i wjazd - wszystkie te elementy są bardzo ważne. Jeśli ustawimy magazyn materiałów za daleko od miejsca budowy , to zwolni się praca na budowie ze względu na czas dojazdu. Zbyt małe światło na wjeździe może utrudnić, a w najgorszej sytuacji zablokować dojazd do miejsca docelowego. 

Można też zbudować betonowe drogi dojazdowe na przykład z naszych płyt drogowych o wymiarach 3,0*1,5*0,15 m. Takie zastosowanie umożliwia demontaż i modyfikację drogi. Powszechne jest układanie na drogach zakładowych z tylinki, kostki brukowej i wspomnianych powyżej płyt.

Oczywiście oznakowanie takich dróg jest bardzo ważne, wyznaczenie ruchu pieszych, ograniczenia prędkości , wysokości przejazdów i dopuszczalny tonaż.

 

Jakie płyty drogowe ?

Nasze płyty drogowe nie boją się mocnej ekspoatacji. Nasze betoniarnie są zbudowane z płyt drogowych i codzienne przejeżdżanie cementowozów jak i gruszek , jest im 

całkowicie obojętne.

Płyty zbroimy dwoma siatkami fi 8 , więc ich elastyczność jest dość duża. Specjalnie zaprojektowane zbrojenie na krawędziach umacnia tą płytę.

Uchwyty do płyty posiadają pręt fi 8 . aby łatwo można było je montować.