przestrzeń
jakość
i ściany
nie przebijesz :)

Drogi tymczasowe i dojazdowe

Każdy z nas projektując zakład czy dom zaczyna od miejsca wjazdu i ruchu po danej posesji. Tak więc, głównym aspektem budowy jest droga dojazdowa i drogi tymczasowe na placu budowy w przypadku określonych zadań. Każda inwestycja musi być dokładnie rozplanowana i zagospodarowana. Miejsce składowania materiałów , odległości od miejsc użyteczności publicznej, szerokość i wjazd - wszystkie te elementy są bardzo ważne. Jeśli ustawimy magazyn materiałów za daleko od miejsca budowy , to zwolni się praca na budowie ze względu na czas dojazdu. Zbyt małe światło na wjeździe może utrudnić, a w najgorszej sytuacji zablokować dojazd do miejsca docelowego. 

Można też zbudować betonowe drogi dojazdowe na przykład z naszych płyt drogowych o wymiarach 3,0*1,5*0,15 m. Takie zastosowanie umożliwia demontaż i modyfikację drogi. Powszechne jest układanie na drogach zakładowych z tylinki, kostki brukowej i wspomnianych powyżej płyt.

Oczywiście oznakowanie takich dróg jest bardzo ważne, wyznaczenie ruchu pieszych, ograniczenia prędkości , wysokości przejazdów i dopuszczalny tonaż.