przestrzeń
jakość
i ściany
nie przebijesz :)

Przeciwpożarowa ściana ogniowa i betony ogniotrwałe

Ściany ogniowe/przeciwpożarowe są niezbędne w każdym zakładzie produkcyjnym/składowisku. Pożar to jeden z najgorszych żywiołów – początkowo cichy, wolny i delikatny. Po uzyskaniu odpowiedniej temperatury potrafi zniszczyć wszystko na swojej drodze. Jest przeraźliwie głośny, szybki jak wiatr i zabójczy. Gaszenie i dogaszanie składowisk nie rzadko trwa kilka dni. Szczególnie przy substancjach łatwopalnych, składowiskach śmieci, pryzmach z gumą czy drewna.

Marka Betblok System opracowała innowatorską możliwość stawiania ścian ognioodpornych w wersji mobilnej! Niemożliwe? – a jednak… Dzięki szczególnym właściwościom naszego betonu uzyskaliśmy certyfikat REI360, dzięki któremu bloki Betblok System, a dokładniej mówiąc boksy, przegrody i ściany są certyfikowaną ścianą ogniochronną.


Bloki z certyfikatem ognioodporności mają wymiar:

  • 60 cm x 60 cm x 60 cm
  • 120 cm x 60 cm x 60 cm
  • 180 cm x 60 cm x 60 cm
  • 80 cm x 40 cm x 40 cm
  • 80 cm x 40 cm x 80 cm
  • 80 cm x 40 cm x 120 cm
  • 80 cm x 40 cm x 160 cm

Dzięki tak dużej ilości wymiarów szerokości, wysokości i długości, możemy dopasować się do wymagań inwestycyjnych. Wysokość, ciężar właściwy materiałów składowanych daje nam obraz pryzm – ich napór, kąt nasypu i siły nacisku bocznego. Czas jaki wytrzymają nasze ściany to 360 minut czyli aż 6 godzin! W tym czasie, ściana opanuje/utrzyma w jednym miejscu żywioł, aby można było zareagować we właściwy sposób i pokonać niszczycielską siłę ognia. Dzięki blokom ognioodpornym Betblok System, nie trzeba oddalać od siebie pryzm łatwopalnych np. węgla (chyba że inaczej mówi rozporządzenie o składowaniu danego materiału). Dzięki temu zyskuje się cenne metry na placu składowania, jest przejrzysty obraz ilości magazynowych oraz ich frakcje/rodzaje. Można ustawić jedną ścianę środkową, a boksy układać po obu stronach tworząc efekt rybiego szkieletu. Ilość projektów, różnorodność budów zależy głównie od wyobraźni i od zapotrzebowania technologicznego.

Ogniochronne ściany i betony można montować w halach, istniejących już boksach czy jako nowe zasieki. Wystarczy wypełnić szczeliny tanią pianką poliuetarynową i posiadamy pełnoprawne ściany ognioodporne. Oczywiście należy ochronić zakład przed sytuacjami podpalenia czy samozapłonu. Nie sam beton ochroni zakład czy składowisko, ale też dobre rozmieszczenie materiałów przeciw-pożarowych. Dzięki wyeliminowaniu zbrojenia można przymocować rurociągi doprowadzające wodę, czujniki dymu, gaśnie i zraszacze.

Bloki ognioodporne mogą mieć zastosowanie również w miejscach gdzie zasady przeciwpożarowe są bardzo restrykcyjne – petrochemie, tartaki, składy węgla, zakłady wytwarzania paliw alternatywnych czy punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Prawo budowlane określa odległość, w jakiej mogą być usytuowane budynki, aby zachowane było bezpieczeństwo. Parametry odległości nie muszą być zachowane, jeśli zdecydują się Państwo na ścianę oddzielenia przeciwpożarowego wykonaną z betonów ogniotrwałych oferowanych przez Betblok system. Bloki wylewane są według specjalnej receptury. Dzięki temu występuje równe rozmieszczenie kruszywa w betonie a formy do bloków mają indywidualny i specjalny kształt. Jeśli na zakładzie jest potrzeba oddzielenia pryzm z dwóch lub trzech stron, można zbudować boks ognioodporny. Dodatkową zaletą produktu Betblok System jest wysokość boksu, która może być zmniejszana lub podwyższana według zapotrzebowania – utrzymując ciągle parametr ognioodporności, ponieważ bloki nie są ze sobą powiązane żadną zaprawą czy spojeniem.

Wolnostojąca ściana oddzielenia przeciwpożarowego powinna wystawać nad krawędzią składowanego materiału. Dzięki temu ta technologia jest skuteczna i zapewnia ochronę nawet materiałów łatwopalnych, takich jak drewno w tartakach. Wolnostojąca kompleksowa ściana oddzielenia przeciwpożarowego z betonów ogniotrwałych powinna jeszcze więcej nad górną krawędź składowiska. Obecnie jest wiele nowelizacji ustawy i należy dokładnie się z nią zapoznać , a tym bardziej z jej zmianami.

Boksy ognioodporne i bloki ognioodporne mogą mieć zastosowanie w magazynach z substancjami niebezpiecznymi. Dzięki temu w przypadku samozapłonu lub zaprószenia ognia straty przedsiębiorstwa mogą być mniejsze, a pożar nie będzie zagrażał sąsiednim budynkom i rozprzestrzeniał się do innych segmentów, gdzie znajdują się w/w substancje. To również zapobiega większej degradacji środowiska naturalnego, w związku z tym, że ognisko pożaru jest ograniczone i stwarza szansę do szybszej reakcji służb pożarowych i opanowania żywiołu, zanim duża ilość substancji niebezpiecznych dostanie się do atmosfery. Przy magazynach mogą także znajdować się biura, dlatego poza ochroną mienia trzeba przede wszystkim zapewnić ochronę pracownikom. Dzięki zastosowaniu ścian ognioodpornych mają oni czas na ewakuację.

Betony ogniotrwałe zwiększają także BHP na śmietniskach i w sortowniach odpadów, gdzie zaprószenie ognia powoduje bardzo szybkie rozprzestrzenianie się pożaru. Ściany ogniotrwałe są również zabezpieczeniem przed ogniami lotnymi. Wysokiej jakości ściany ognioodporne mogą mieć zatem zastosowanie zarówno w przypadku magazynów, fabryk, jak i składowisk materiałów czy też odpadów. Niwelują skutki pożarów powstałych na skutek awarii, bądź zaprószenia ognia przez osoby trzecie.

Wiele zakładów takich jak RIPOK i PSZOK zaufały naszej technologii i to się opłaciło. Odgrodzone pryzmy nie współdziałają na siebie. Często zmieszanie dwóch rożnych substancji przy sprzyjających warunkach powoduje samozapłon. Dzięki przegrodom z bloków mobilnych Betblok System, materiały są posortowane na frakcje i są utrzymane w szczelnie odizolowanym środowisku. Obecnie jeszcze bardziej rozwijamy produkt w dziale badań i staramy się uzyskać kolejne certyfikaty, aby tym bardziej zrewolucjonizować polski rynek prefabrykatów, a zarazem chronić środowisko i ratować ludzkie życie.